Rozpoznanie szans zawodowych młodych osób niepełnosprawnych

W badaniach organizacji lokalnych, działaniach i sposobach myślenia ich przedstawicieli o zatrudnieniu młodych osób niepełnosprawnych ten wątek był dla nas istotnym czynnikiem wyjaśniającym zachodzące procesy na rynku pracy.

Rozpoznanie szans zawodowych młodych osób niepełnosprawnych w kontekście rozwoju nietypowych form zatrudnienia wymagało szerokiego podejścia do analizowanego problemu – opracowania diagnozy potrzeb edukacyjnych i zawodowych młodych osób niepełnosprawnych, rozpoznania możliwości lokalnego rynku pracy oraz analizy rozwiązań dotyczących nietypowych form zatrudnienia, których upowszechnienie mogłoby zwiększyć aktywność zawodową badanej grupy społecznej. W związku z tym sformułowane przez Autorów projektu pytania badawcze dotyczyły poziomu jednostek, czyli młodych osób niepełnosprawnych i instytucji:

– 1. Jakie są potrzeby edukacyjne i umiejętności zawodowe młodych osób niepełnosprawnych (diagnoza) i ich możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o tradycyjne i nietypowe formy zatrudnienia?

– 2. Jaki jest potencjał lokalnego rynku pracy dla młodych osób niepełnosprawnych (oferty pracy z chronionego i otwartego rynku pracy, z uwzględnieniem tradycyjnych i nietypowych form zatrudnienia) oraz w jaki sposób Powiatowe Urzędy Pracy realizują politykę wspierania młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy?

– 3. Jak wygląda współpraca podmiotów szczebla powiatowego (samorządu, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, szkół, lokalnych pracodawców, organizacji pozarządowych) w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem młodych osób niepełnosprawnych, w kontekście chronionego i otwartego rynku pracy, z uwzględnieniem tradycyjnych i nietypowych form zatrudnienia?

– 4. Czy upowszechnienie nietypowych form zatrudnienia jest szansą na zwiększenie aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy?

Zostaw komentarz

www.lyduch.pl/Specjalizacje/Prawo-gospodarcze notariusz katowice
www.lyduch.pl/Specjalizacje/Prawo-gospodarcze notariusz katowice www.banaszewscy.pl rozwód z orzeczeniem o winie warszawa
Archiwa